Sạc máy cạo râu Braun chính hãng

470,000₫790,000₫

Mô tả

Bộ sạc Braun có đầu vào: 100-240V~/ac 50-60Hz/7W | Đầu ra: 12V-/dc 400mA | Part-No.: 81719643

Tương thích với máy cạo râu Braun từ Series 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Các mẫu máy cạo râu tương thích với sạc:

Series 1: 190s-1, 195s-1, 197s-1, 199s-1

Series 3: 310s, 3 ProSkin 3040s, 3040s, 3080s, 3010s, 3090cc, 3010BT, 3090cc, 3070cc, 3050cc, 3030s, 3020s, 3000s

Series 5: 5010, 5011, 5012, 5015, 5018, 5020, 5035, 5044, 5049, 5050, 5020s, 5030s, 5040s, 5040s, 5140s, 5145s, 5147s, 5160s, 5190cc, 5195cc, 5197cc, 5030s, 5050cc, 5050cc, 5070cc, 5090cc, 5090cc, 50-B1000s, 50-B1200s, 50-B1300s, 50-B1500s, 50-B1620s, 50-B1800s, 50-B4200cs, 50-B4650cs, 50-B7000cc, 50-B7000vs, 50-B7200cc, 50-M1000s, 51-B1000s, 51-B1200s, 51-B1300s, 51-B1500s, 51-B1620s, 51-B1820s, 51-B4200cs, 51-B4650cs.

Series 6: 6010, 6011, 6012, 6020, 6040, 6045, 6072, 6075, 6090, 60-B1000s, 60-B1200s, 60-B1500s, 60-B4200cs, 60-B4500cs, 60-B7200cc, 60-B7500cc, 60-N1000s, 61-B1000S, 61-B1200s, 61-B1500s, 61-B4200cs, 61-B4500cs, 61-B7200cc, 61-B7500cc, 61-N1000s

Series 7: 7011, 7012, 7018, 7020, 7027, 7071, 7075, 7081, 70-B-4320cs, 70-B1000s, 70-B1200s, 70-B4000cs, 70-B4200cs, 70-B4500cs, 70-N1000s, 70-N1200s, 71-7500cc, 71-B-7850cc, 71-B1000s, 71-B1200s, 71-B4200cs, 71-N1000s, 71-N1200s, 71-N1500s.

Series 8: 8325s, 8330s, 8340s, 8345s, 8350s, 8359s, 8360cc, 8365cc, 8370cc, 8371cc, 8380cc, 8385cc, 8390cc, 8391cc, 8410s, 8413s, 8417s, 8450cc, 8453cc, 8457cc, 8460cc, 8463cc, 8467cc.

Series 9: 9030s, 9040s, 9050cc, 9070cc, 9075cc, 9080cc, 9090cc, 9093s, 9095cc, 9240s, 9242s, 9250cc, 9260s, 9280cc, 9290cc, 9291cc, 9292cc, 9293s, 9295cc, 9296cc, 9297cc, 9299s, 9310cc, 9320s, 9325s, 9330s, 9340s, 9345s, 9350s, 9355s, 9359s, 9360cc, 9365cc, 9370cc, 9375cc, 9376cc, 9380cc, 9381cc, 9384cc, 9385cc, 9390cc, 9395cc, 9399cc, 9399s, 9410s, 9415s, 9417s, 9419s, 9420s, 9425s, 9426s, 9427s, 9450cc, 9455cc, 9457cc, 9460cc, 9465cc, 9466cc, 9467cc, 9469cc, 9470cc, 9475cc, 9476cc, 9477cc.

Tông đơ: MGK 5280, MG5090, MGK 5080, MGK 5080, MGK 5280, MGK 7020, MGK 7, MGK 7020, MGK 7021, MGK 7220, MGK 7221, MGK 7221, MGK 7320, MGK 7321, MGK 7330, MGK 7331, MGK 7920

Bình luận

Sản phẩm khác